Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 26.8: Statslige magistre fordelt på køn, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Mænd 649 46 552 49

Kvinder 751 54 585 51

I alt

Anm.: Tal for basismedarbejdere.

1.400 100 1.137 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

26.3.1 Løn og lønspredning for magistre

Magistre, som er basismedarbejdere, tjener i staten i gennemsnit 289kr. pr. præsteret time, jf.

tabel 26.9. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste,

tjener magistre i staten 239 kr. i timen.

Tabel 26.9: Timefortjeneste for statslige magistre fordelt på sektor, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 647 748 1.400

Gennemsnit 295 284 289

Variationskoefficient 0,19 0,21 0,20

Nedre kvartil, P25 263 253 258

Median 294 283 287

Øvre kvartil, P75 323 310 317

Median/P10 1,29 1,30 1,31

P90/Median 1,18 1,19 1,19

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 647 748 1.400

Gennemsnit 245 233 239

Variationskoefficient 0,17 0,15 0,17

Nedre kvartil, P25 221 209 215

Median 245 235 239

Øvre kvartil, P75 268 256 263

Median/P10 1,30 1,28 1,29

P90/Median 1,16 1,17 1,17

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I staten har 50 pct. af basismedarbejderne en fortjeneste på mellem 258 kr. og 317 kr. pr.

præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 26.9.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af basismedarbejderne i staten

en fortjeneste mellem 215 kr. og 263 kr.

Kvindelige magistre har en timefortjeneste på 284 kr. pr. præsteret time, mens mændene har

en gennemsnitfortjeneste på 295 kr. pr. præsteret time. Betragtes den standardberegnede

timefortjeneste, er kvindernes fortjeneste 233 kr., mens mændenes er på 245 kr. pr. standardtime.

354 26. MAGISTRE

More magazines by this user
Similar magazines