Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 15.23: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Basisfortjeneste 173,64

Fravær 5,97

Ferie 29,55

Personalegoder 0,00

Uregelmæssige betalinger 6,59

Pension 29,92

Genetillæg 3,63

Overtidsbetaling 4,28

I alt 254

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Basisfortjeneste 153,51

Fravær

Ferie 25,98

Personalegoder 0,00

Uregelmæssige betalinger 5,70

Pension 25,66

Genetillæg 3,09

Overtidsbetaling

I alt 214

Anm.: Tal for ledere i staten. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

Størstedelen af ledernes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste, opgøres

værdien af dette ikke. Basisfortjenesten udgør 154 kr., svarende til ca. 72 pct. af den standardberegnede

timefortjeneste. Feriebetalinger og pension udgør begge ca. 26 kr. af den

standardberegnede timefortjeneste.

B15.7.3 Løn og lønspredning fordelt på køn

Som anført i afsnit 15.1 er der få kvindelige ledende fængselsfunktionærer. Det er derfor ikke

muligt at opgøre lønnen særskilt for mænd og kvinder.

B15.7.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår af tabel 15.24, udgør genetillægget en forholdsvis beskeden del af ledernes

samlede løn. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en ledende fængselsfunktionær

250 kr. pr. præsteret time, mens den standardberegnede timefortjeneste udgør 211 kr.,

jf. tabel 15.10.

15. FÆNGSELSFUNKTIONÆRER 183

More magazines by this user
Similar magazines