Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 20.9: Timefortjeneste for statslige jurister og økonomer, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.769 2.636 4.406

Gennemsnit 290 292 291

Variationskoefficient 0,19 0,24 0,22

Nedre kvartil, P25 256 250 252

Median 289 289 289

Øvre kvartil, P75 318 319 319

Median/P10 1,31 1,32 1,32

P90/Median 1,19 1,19 1,19

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.769 2.636 4.406

Gennemsnit 241 236 238

Variationskoefficient 0,18 0,16 0,17

Nedre kvartil, P25 216 209 211

Median 242 236 238

Øvre kvartil, P75 266 261 263

Median/P10 1,30 1,29 1,29

P90/Median 1,17 1,18 1,18

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I staten har 50 pct. af jurister og økonomerne ekskl. specialister en fortjeneste på mellem 252

kr. og 319 kr. pr. præsteret time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 20.9.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af jurister og økonomerne ekskl.

specialister i staten en fortjeneste mellem 211 kr. og 263 kr.

Det fremgår af tabel 20.9, at P90/Median er mindre end Median/P10, hvilket viser, at der er

længere fra medianen til de nederste 10 procent end fra de 10 pct. højeste lønninger til medianen.

Således er lønspredningen størst i den nederste del af lønfordelingen for gruppen af

jurister og økonomer ekskl. specialister.

20.3.3 Løn og lønspredning fordelt på køn

Betragtes timelønnen ligger mandlige og kvindelige jurister og økonomers ekskl. specialister

lønspredning tæt på hinanden, jf. variationskoefficienten i tabel 20.9.

I gennemsnit er fortjenesten for mandlige og kvindelige jurister og økonomer ekskl. specialister

i staten henholdsvis 290 kr. og 292 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 20.9. Anskues den

standardberegnede timefortjeneste, er timelønnen for mandlige og kvindelige jurister og

økonomer ekskl. specialister i staten henholdsvis 241 kr. og 236 kr.

20.3.4 Lønnens sammensætning

Størstedelen af gruppens fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således udgør

basisfortjenesten pr. præsteret time 194 kr. i staten, svarende til 67 pct. af fortjenesten pr.

præsteret time i begge sektorer, jf. tabel 20.10. Feriebetalinger pr. præsteret time udgør 34 kr.,

250 20. JURISTER OG ØKONOMER

More magazines by this user
Similar magazines