Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik og Finansministeriets

forhandlingsdatabase til beskrivelsen af den lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der hverken i FLD’s lønstatistik eller Finansministeriets forhandlingsdatabase

indgår en opgørelse af timer. Det er derfor ikke muligt at danne Lønkommissionens

to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede timefortjeneste og fortjenesten pr.

præsteret time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

specialarbejdere fordelt på sektor og køn, jf. tabel 40.8.

Tabel 40.8: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, specialarbejdere, pct., 2007

Mænd Kvinder I alt

Stat

Basismedarbejdere

Kommuner

4,5 3,0 4,3

Basismedarbejdere

Regioner

15,4 12,2 15,2

Basismedarbejdere 14,2 9,6 13,9

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, Finansministeriets forhandlingsdatabase, 4. kvartal 2007 og egne

beregninger.

Tabel 40.8 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for specialarbejdere

i staten, kommuner og regioner er henholdsvis 4,3 pct., 15,2 pct. og 13,9 pct.

Det fremgår desuden af tabel 40.8, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde

generelt er højere for mænd end for kvinder. Den lokale løns andel for mandlige specialarbejdere

i staten er 4,5 pct., mens den for kvinderne er 3,0 pct. De tilsvarende andele for

mænd og kvinder i kommunerne er 15,4 pct. og 12,2 pct. og i regionerne 14,2 pct. og 9,6 pct.

For specialarbejdere i kommuner og regioner udgør den i overenskomsten garanterede minimumsløn

mere end den i lønstatistikken opgjorte centrale løn. Det skyldes, at specialarbejderes

lønmodel har en garantistruktur som sikrer, at medarbejderne efter et bestemt antal år

opnår en aflønning, hvis medarbejderen ikke i kraft af lokale tillæg har opnået denne aflønning.

For specialarbejdere i kommuner og regioner er derfor foretaget en beregning, hvor

forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn og den faktiske løn i lønstatistikken

er opgjort, jf. tabel 40.9.

40. SPECIALARBEJDERE 549

More magazines by this user
Similar magazines