Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 29.6: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for omsorgs- og pædagogmedhjælpere fordelt på sektor

og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præ-

Kommuner Regioner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

2.302 5.003 7.305 429 557 986

Gennemsnit 168 168 168 173 168 170

Variationskoefficient 0,19 0,21 0,20 0,23 0,28 0,26

Nedre kvartil, P25 146 147 147 150 147 149

Median 167 167 167 164 162 163

Øvre kvartil, P75 183 181 182 188 178 180

Median/P10 1,23 1,23 1,23 1,20 1,18 1,19

P90/Median 1,21 1,17 1,19 1,31 1,20 1,26

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

2.302 5.003 7.305 429 557 986

Gennemsnit 140 139 139 143 136 139

Variationskoefficient 0,15 0,13 0,14 0,20 0,14 0,17

Nedre kvartil, P25 125 125 125 126 124 125

Median 140 141 141 136 135 136

Øvre kvartil, P75 153 151 151 153 147 149

Median/P10 1,22 1,22 1,22 1,19 1,16 1,18

P90/Median 1,17 1,13 1,14 1,28 1,16 1,21

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, har 50 pct. af omsorgs- og

pædagogmedhjælperne i kommunerne en fortjeneste mellem 125 kr. og 151 kr. I regionerne

har 50 pct. en standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 125 kr. og 149 kr.

Målt på fortjeneste pr. præsteret time er mandlige omsorgs- og pædagogmedhjælperes lønspredning

mindre end de kvindeliges i begge sektorer, jf. variationskoefficienten i tabel 29.6.

I forhold til den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg er lønspredningen for

mandlige omsorgs- og pædagogmedhjælperes lønspredning større end de kvindeliges i begge

sektorer.

I gennemsnit er fortjenesten for en mandlig og kvindelig omsorgs- og pædagogmedhjælper i

den kommunale sektor 168 kr. pr. præsteret time, jf. figur 29.11. Ses der på den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for mandlige og kvindelige omsorgs- og pædagogmedhjælpere

i den kommunale sektor henholdsvis 140 og 139 kr., jf. figur 29.12.

386 29. OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPERE

More magazines by this user
Similar magazines