Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 9.3: Ergoterapeuter fordelt på sektor, alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren 2007

Pct. af antal

Kommuner Regioner Samlet

årsværk Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

-29 år 16,2 12,6 12,8 24,1 22,3 22,5 18,3 15,4 15,6

30-39 år 45,3 33,4 34,0 42,6 36,6 36,9 44,6 34,3 34,9

40-49 år 23,6 29,0 28,8 20,4 22,4 22,3 22,8 27,1 26,9

50-59 år 14,9 22,6 22,1 11,1 15,2 15,0 13,9 20,4 20,1

60+ år 0,0 2,4 2,2 1,9 3,5 3,4 0,5 2,7 2,6

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

84 pct. af lederne i kommunerne har en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37 timer eller derover,

mens det er tilfældet for 42 pct. af basismedarbejderne, jf. figur 9.1. Ligeledes er der i

regionerne en større andel af lederne, der har en aftalt arbejdsuge på 37 timer eller derover

(81 pct.), end der er blandt basismedarbejderne (49 pct.).

Figur 9.1: Ergoterapeuter fordelt på ugentligt

aftalte timer, sektor og basismedarbejdere og

ledere, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

27 28 29 30 31 32

timer

33 34 35 36 37+

Basis, kom. Leder, kom. Basis, reg. Leder, reg.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Figur 9.2: Ergoterapeuter (basis) fordelt på

ugentligt aftalte timer, sektor og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 9.1 og 9.2 afkortet

ved 27 timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

100

Mænd, kom. Kvinder, kom. Mænd, reg. Kvinder, reg.

Blandt basismedarbejderne i kommunerne har 77 pct. af de mandlige ergoterapeuter en aftalt

arbejdstid på i gennemsnit 37 timer eller derover om ugen, mens dette er tilfældet for 41 pct.

af kvinderne, jf. figur 9.2. Tilsvarende er der i regionerne en større andel af de mandlige ergoterapeuter

med en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37 timer eller derover (75 pct.) end

blandt de kvindelige (48 pct.).

I både regioner og kommuner har ledere mindre fravær end basismedarbejdere. Således har

27 pct. af lederne i kommunerne 0 årlige fraværsdage, mens det tilsvarende tal for basismedarbejdere

er 15 pct. I regionerne er andelene henholdsvis 24 pct. og 15 pct., jf. figur 9.3.

88 9. ERGOTERAPEUTER

timer

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

More magazines by this user
Similar magazines