Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 30.16: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for statslige politibetjente, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Antal ansættelsesforhold 1.542

Gennemsnit 330

Variationskoefficient 0,15

Nedre kvartil, P25 301

Median 314

Øvre kvartil, P75 340

Median/P10 1,10

P90/Median 1,10

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Antal ansættelsesforhold 1.542

Gennemsnit 276

Variationskoefficient 0,14

Nedre kvartil, P25 255

Median 262

Øvre kvartil, P75 284

Median/P10 1,05

P90/Median 1,22

Anm.: Tal for ledere.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Det fremgår desuden af tabel 30.16, at lønspredningen målt som fortjeneste pr. præsteret

time er den samme i den øverste og nederste del af lønfordelingen. Målt som standardberegnet

timefortjeneste er lønspredningen størst i den øverste del.

B30.4.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at ledernes spisepause er præsteret arbejdstid.

Med indregning af værdien af betalt spisepause lægges det til grund, at spisepausen ikke

er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en ledende politibetjent

opgøres til 366 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 30.17.

Tabel 30.17: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 341

Værdi af spisepause 25

Inkl. betalt spisepause 366

Anm.: Tal for ledere i staten. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

30. POLITIBETJENTE 405

More magazines by this user
Similar magazines