Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

20. Jurister og økonomer

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen omfatter jurister og økonomer i staten, kommunerne og regionerne. I første

del af kortlægningen analyseres jurister og økonomer inkl. specialister. Denne gruppe svarer i

staten til fuldmægtige samt special- og chefkonsulenter. I anden del kortlægges jurister og

økonomer ekskl. specialister i staten. På det kommunale og regionale område kan der ikke

foretages særskilt teknisk afgrænsning af henholdsvis basismedarbejdere inkl. specialister,

hvorfor analysen af basismedarbejdere (ekskl. specialister) alene omfatter staten.

20.1 Beskrivelse af gruppen jurister og økonomer

Analysen af jurister og økonomer omfatter ansættelser i stat, kommuner og regioner. I de tre

sektorer arbejder jurister og økonomer med bl.a. administrativt arbejde på akademisk niveau.

Datagrundlaget omfatter i alt 11.275 ansættelsesforhold, svarende til 8.634 årsværk. 61 pct. af

årsværkene er ansat i staten, mens 27 pct. er ansat i kommunerne og 11 pct. i regionerne, jf.

tabel 20.1. Analyseenheden i tabel 20.2 og 20.3 er årsværk. I de efterfølgende analyser er den

ansættelsesforhold.

Tabel 20.1: Jurister og økonomer fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Staten 6.381 57 5.297 61

Kommuner 3.585 32 2.374 27

Regioner 1.309 12 963 11

I alt 11.275 100 8.634 100

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede jurister og økonomer i staten er 58 pct. kvinder mens der i kommuner og

regioner er mellem 55-56 pct. kvinder, jf. tabel 20.2.

Tabel 20.2: Jurister og økonomer fordelt på sektorer og køn, pct. af antal årsværk 2007

Stat Kommuner Regioner

Mænd 42,0 44,5 45,3

Kvinder 58,0 55,5 54,6

I alt

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister.

100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 30-39-årige er den største aldersgruppe blandt jurister og økonomerne og udgør 46 pct.

henholdsvis 48 pct. i stat og kommuner, mens aldersgruppen udgør 49 pct. i regionerne, jf.

tabel 20. 3.

20. JURISTER OG ØKONOMER 237

More magazines by this user
Similar magazines