Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

17.4 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af håndværkere i staten fremgår af tabel 17.10.

Tabel 17.10: Teknisk afgrænsning af håndværkere i staten, 2007

Kilde: Lønkommissionen, 2010.

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

DISCO Personalekategori

712410 0179

713600 0226

713700 0228

713900 0929

714190 0933

721200

722100

722300

723110

723120

723190

723200

723390

724100

724200

724300

724300

Den tekniske afgrænsning af håndværkere i kommuner og regioner fremgår af tabel 17.11.

17. HÅNDVÆRKERE 205