Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 38.11: Timefortjeneste for SOSU-assistenter fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 847 21.487 22.334 519 8.977 9.496

Gennemsnit 216 208 208 222 221 221

Variationskoefficient 0,20 0,23 0,23 0,20 0,25 0,24

Nedre kvartil, P25 192 184 184 200 197 197

Median 209 199 200 216 214 214

Øvre kvartil, P75 234 220 221 235 233 234

Median/P10 1,18 1,15 1,15 1,15 1,17 1,17

P90/Median 1,23 1,24 1,24 1,19 1,20 1,19

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 847 21.487 22.334 519 8.977 9.496

Gennemsnit 178 169 169 180 175 176

Variationskoefficient 0,15 0,14 0,14 0,13 0,11 0,12

Nedre kvartil, P25 160 153 153 165 162 162

Median 174 165 166 178 174 174

Øvre kvartil, P75 194 180 181 192 188 188

Median/P10 1,18 1,15 1,15 1,14 1,15 1,15

P90/Median 1,23 1,20 1,21 1,18 1,15 1,16

Anm.: Ekskl. plejehjemsassistenter, sygehjælpere og plejere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af SOSU-assistenterne i kommunerne

en timeløn på mellem 153 kr. og 181 kr., mens de 50 pct. i regionerne ligger mellem

162 kr. og 188 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at SOSU-assistenterne i kommuner

og regioner har samme lønspredning, jf. tabel 38.11.

38.4.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit beskrives lønnen særskilt for mandlige og kvindelige SOSU-assistenter.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time og den standardberegnet timefortjeneste har mandlige

SOSU-assistenter en lønspredning svarende til de kvindelige SOSU-assistenter, jf. variationskoefficienten

i tabel 38.11.

I gennemsnit er fortjenesten for mandlige og kvindelige SOSU-assistenter i den kommunale

sektor henholdsvis 216 kr. og 208 kr. pr. præsteret time. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for mandlige og kvindelige SOSU-assistenter i den kommunale

sektor henholdsvis 178 kr. og 169 kr., jf. tabel 38.11.

I regionerne er den gennemsnitlige fortjeneste for mandlige og kvindelig SOSU-assistenter

henholdsvis 222 kr. og 221kr. pr. præsteret time. Målt ved den standardberegnede timefortjeneste

er timelønnen for en mandlig og en kvindelig SOSU-assistent mv. i den regionale

sektor henholdsvis 180 kr. og 175., jf. tabel 38.11.

514 38. SOSU-ASSISTENTER

More magazines by this user
Similar magazines