Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

40. Specialarbejdere

40.1 Beskrivelse af gruppen specialarbejdere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen af specialarbejdere omfatter ansættelser i stat, kommuner og regioner. Specialarbejdere

i regioner og kommuner er beskæftiget med opgaver inden for vej- og parkvedligeholdelse,

jord- og betonarbejde, transportopgaver og forsyningsområdet. I staten er specialarbejdere

primært beskæftiget med vejvedligeholdelse og pedelfunktioner på uddannelsesinstitutioner

som universiteter, gymnasier og lignende.

Datagrundlaget omfatter i alt 11.874 ansættelsesforhold, svarende til 8.825 årsværk. 92 pct. af

årsværkene er ansat i kommunerne, mens henholdsvis 5 pct. og 2 pct. er ansat i staten og

regionerne, jf. tabel 40.1. Analyseenheden i tabel 40.1 er årsværk og ansættelsesforhold, mens

den i tabel 40.2 og 40.3 er årsværk. I det efterfølgende er analyseenheden ansættelsesforhold.

Tabel 40.1: Specialarbejdere fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Staten 530 4 474 5

Kommuner 11.118 94 8.160 92

Regioner 226 2 191 2

I alt 11.874 100 8.825 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede specialarbejdere er ca. 92 pct. mænd, jf. tabel 40.2.

Tabel 40.2: Specialarbejdere fordelt på sektorer og køn, pct. af antal årsværk, 2007

Stat Kommuner Regioner

Mænd 92,2 92,9 92,1

Kvinder 7,8 7,1 7,9

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 50-59-årige er den største aldersgruppe blandt de mandlige specialarbejdere og udgør

knap 49 pct. henholdsvis knap 41 pct. og knap 42 pct. i stat, kommuner og regioner, jf. tabel

40.3. Blandt de kvindelige specialarbejdere er de 40-49-årige den største aldersgruppe. De

udgør knap 49 pct. henholdsvis godt 43 pct. og godt 33 pct. i stat, kommuner og regioner.

40. SPECIALARBEJDERE 539

More magazines by this user
Similar magazines