Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

37.3. Socialrådgivere og -formidlere, ledere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for socialrådgivere og -formidlere i kommuner

og regioner, som er ledere. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønsbegreber.

37.3.1 Løn og lønspredning for socialrådgivere og -formidlere

Socialrådgivere og -formidlere, som er ledere, tjener i kommunerne i gennemsnit 312 kr. pr.

præsteret time, mens de i regionerne i gennemsnit tjener 311 kr. pr. præsteret time, jf. tabel

37.8. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste,

tjener ledere i kommunerne og regionerne henholdsvis 264 og 263 kr. i timen.

Tabel 37.8: Timefortjeneste for socialrådgivere og -formidlere fordelt på sektor, kr., 2007

Fortjeneste pr. præ-

Kommuner Regioner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

84 253 337 - - 39

Gennemsnit 301 313 312 - - 311

Variationskoefficient 0,10 0,11 0,11 - - 0,17

Nedre kvartil, P25 277 286 283 - - 270

Median 297 313 310 - - 301

Øvre kvartil, P75 316 328 328 - - 332

Median/P10 1,12 1,15 1,14 - - 1,15

P90/Median 1,17 1,16 1,18 - - 1,28

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

84 253 337 - - 39

Gennemsnit 259 264 264 - - 263

Variationskoefficient 0,10 0,11 0,11 - - 0,17

Nedre kvartil, P25 240 245 244 - - 229

Median 257 263 262 - - 255

Øvre kvartil, P75 271 278 278 - - 277

Median/P10 1,13 1,14 1,13 - - 1,19

P90/Median 1,17 1,15 1,16 - - 1,31

Anm.: Tal for ledere. Opgjort inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I kommunerne har 50 pct. af lederne en fortjeneste på mellem 283 kr. og 328 kr. pr. præsteret

time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 37.8. I regionerne har 50 pct. af lederne en

fortjeneste på mellem 270 kr. og 332 kr. pr. præsteret time.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af lederne i kommunerne en

fortjeneste mellem 244 kr. og 278 kr., mens de 50 pct. i regionerne ligger mellem 229 kr. og

277 kr.

På baggrund af variationskoefficienten i tabel 37.8 kan det konstateres, at lønspredningen for

ledere er større i regionerne end i kommunerne. Desuden fremgår det af tabel 37.8, at

496 37. SOCIALRÅDGIVERE OG -FORMIDLERE

More magazines by this user
Similar magazines