Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 6.1: Kommunale dagplejere fordelt på

ugentligt aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

timer

Basis, kom.

Figur 6.2: Kommunale dagplejere fordelt på årlige

fraværsdage, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 6.1 afkortet ved 35

timer i venstre side. X-aksen i figur 6.2 er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik.

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Basis, kom.

6.2 Dagplejere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for dagplejere i kommunerne. Endvidere ses der

på sammensætningen af timelønnen.

Sidst i afsnittet behandles ansættelsesvilkår, der ikke er omfattet af lønstatistikken.

6.2.1 Løn og lønspredning for dagplejere

I gennemsnit er fortjenesten for en dagplejer 141 kr. pr. præsteret time, jf. figur 6.3. Målt ved

den standardberegnede timefortjeneste har dagplejere i gennemsnit en fortjeneste på 117 kr.,

jf. figur 6.4.

Figur 6.3: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale dagplejere, gennemsnit, 2007

pct. pct.

24

20

16

12

8

4

0

0

83 94 106 118 130 142 154 165 177 189 201 213

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik.

Figur 6.4: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunale dagplejere, gennemsnit, 2007

50 pct. af dagplejerne har en fortjeneste på mellem 132 kr. og 146 kr. pr. præsteret time, svarende

til nedre og øvre kvartil i tabel 6.3. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

har 50 pct. af dagplejerne en fortjeneste mellem 112 kr. og 121 kr.

60 6. DAGPLEJERE

kr.

Kommuner Gns. Kommuner

24

20

16

12

8

4

pct. pct.

24

20

16

12

8

4

0

0

83 94 106 118 130 142 154 165 177 189 201 213

kr.

Kommuner Gns. Kommuner

25

20

15

10

5

0

24

20

16

12

8

4

More magazines by this user
Similar magazines