Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

19.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår ovenfor, udgør genetillæg ca. 17-21 kr. pr. time af jordemødrenes samlede

fortjeneste (9 pct.). I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en jordemoder således

226 kr. pr. præsteret time, jf. figur 19.5.

Figur 19.5: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for regionale jordemødre, gennemsnit,

2007

pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355

kr.

Regioner Gns. Regioner

pct.

14

12

10

8

6

4

2

Figur 19.6: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for regionale jordemødre, gennemsnit,

2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener jordemødre i gennemsnit 178 kr. i timen, jf. figur 19.6.

50 pct. af jordemødrene i regionerne har en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 199 kr. og

237 kr. pr. præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 19.6.

Tabel 19.6: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for regionale jordemødre fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Antal ansættelsesforhold 1.312

Gennemsnit 226

Variationskoefficient 0,24

Nedre kvartil, P25 199

Median 220

Øvre kvartil, P75 237

Median/P10 1,18

P90/Median 1,18

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Antal ansættelsesforhold 1.312

Gennemsnit 178

Variationskoefficient 0,12

Nedre kvartil, P25 164

Median 180

Øvre kvartil, P75 190

Median/P10 1,16

P90/Median 1,12

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355

kr.

Regioner Gns. Regioner

14

12

10

19. JORDEMØDRE 229

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines