Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 21.3: Kontorpersonale fordelt på sektor, alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal

Stat Kommuner Regioner

årsværk Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

-29 år 11,4 8,4 8,7 7,4 7,0 7,1 3,0 5,8 5,5

30-39 år 25,4 25,5 25,5 17,0 19,3 19,0 14,5 18,5 18,1

40-49 år 23,7 29,9 29,1 27,7 30,5 30,1 30,4 33,2 32,9

50-59 år 29,8 28,9 29,0 38,7 35,2 35,7 40,3 33,2 34,0

60+ år 9,7 7,4 7,7 9,2 8,0 8,2 11,9 9,2 9,5

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Summen af pct. af årsværk kan fravige fra samlet pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Blandt kontorpersonalet inkl. specialister i staten har 75 pct. af mændene en aftalt arbejdstid

på i gennemsnit 37 timer om ugen eller derover 1, mens dette er tilfældet for 58 pct. af kvinderne,

jf. figur 21.1.

Figur 21.1: Kontorpersonale i staten fordelt på

ugentligt aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Mænd, stat Kvinder, stat

256 21. KONTORPERSONALE

Figur 21.2: Kontorpersonale i staten fordelt på

årlige fraværsdage og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige

aftalte antal timer i figur 21.1 afkortet ved 27 timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold

med 37 timer og derover. X-aksen i figur 21.2 er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

14 pct. af det mandlige kontorpersonale inkl. specialister i staten har 0 årlige fraværsdage,

mens det tilsvarende tal for kvinder er 8 pct., jf. figur 21.2.

Blandt kontorpersonalet inkl. specialister i kommunerne har 96 pct. af mændene en aftalt

arbejdstid på i gennemsnit 37 timer om ugen eller derover, mens dette er tilfældet for 65 pct.

af kvinderne, jf. figur 21.3.

1 Omfanget af ansættelsesforhold på fuld tid i staten er formentlig undervurderet i et vist omfang, jf. i øvrigt afsnit

1.9.

30

25

20

15

10

5

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920

dage

Mænd, stat Kvinder, stat

30

25

20

15

10

5

More magazines by this user
Similar magazines