Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 15.9: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Basisfortjeneste 173,59

Fravær 6,02

Ferie 29,55

Personalegoder 0,00

Uregelmæssige betalinger 6,59

Pension 58,16

Genetillæg 3,63

Overtidsbetaling 4,28

I alt 282

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Basisfortjeneste 153,51

Fravær

Ferie 25,98

Personalegoder 0,00

Uregelmæssige betalinger 5,70

Pension 49,88

Genetillæg 3,09

Overtidsbetaling

I alt 238

Anm.: Tal for ledere i staten.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

Størstedelen af ledernes standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og

pension. Da fravær ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste, opgøres værdien af

dette ikke. Basisfortjenesten udgør 154 kr., svarende til ca. 65 pct. af den standardberegnede

timefortjeneste. Ferie udgør 26 kr. af den standardberegnede timefortjeneste, mens pension

udgør ca. 50 kr.

B15.3.3 Løn og lønspredning fordelt på køn

Som det fremgår af afsnit 15.1, er der få kvindelige ledende fængselsfunktionærer til at opgøre

lønnen særskilt for mænd og kvinder.

B15.3.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår af tabel 15.9, udgør genetillægget en forholdsvis beskeden del af ledernes

samlede løn. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en ledende fængselsfunktionær

278 kr. pr. præsteret time, mens den standardberegnede timefortjeneste udgør 235 kr.,

jf. tabel 15.10.

172 15. FÆNGSELSFUNKTIONÆRER

More magazines by this user
Similar magazines