Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 9.6: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for ergoterapeuter fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præ-

Kommuner Regioner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

198 4.079 4.277 68 1.463 1.531

Gennemsnit 222 226 226 210 224 223

Variationskoefficient 0,14 0,23 0,22 0,14 0,31 0,31

Nedre kvartil, P25 202 207 207 189 193 192

Median 220 223 223 202 217 217

Øvre kvartil, P75 236 236 236 226 235 234

Median/P10 1,17 1,19 1,19 1,11 1,21 1,21

P90/Median 1,17 1,13 1,13 1,26 1,18 1,18

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

198 4.079 4.277 68 1.463 1.531

Gennemsnit 182 184 184 176 174 175

Variationskoefficient 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,13

Nedre kvartil, P25 168 171 171 163 158 158

Median 185 187 187 173 174 174

Øvre kvartil, P75 194 197 197 188 192 192

Median/P10 1,19 1,20 1,20 1,13 1,16 1,16

P90/Median 1,11 1,10 1,10 1,13 1,15 1,15

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg har 50 pct. af ergoterapeuterne

i kommunerne en fortjeneste mellem 171 kr. og 197 kr. I regionerne har 50 pct. en

standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 158 kr. og 192 kr.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time ekskl. genetillæg er mandlige ergoterapeuters lønspredning

mindre end de kvindelige ergoterapeuters, jf. variationskoefficienten i tabel 9.6. I

forhold til den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg er lønspredningen for

mænd og kvinder tæt på samme niveau.

9.2.5 Betalt spisepause

I ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at ergoterapeuters spisepause er præsteret arbejdstid.

Med indregning af værdien af arbejdsgiverbetalt frokostpause lægges det til grund,

at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en ergoterapeut i

den kommunale sektor opgøres til 244 kr. pr. præsteret time, mens den i den regionale sektor

kan opgøres til 242 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 9.7.

9. ERGOTERAPEUTER 93

More magazines by this user
Similar magazines