Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 3.1: Kommunale og regionale bachelorer

fordelt på ugentligt aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Mænd, kom. og reg. Kvinder, kom. og reg.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Figur 3.2: Kommunale og regionale bachelorer

fordelt på årlige fraværsdage og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 3.1 afkortet ved 27

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur 3.2 er

afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Mænd, kom. og reg. Kvinder, kom. og reg.

Blandt mandlige bachelorer ansat i kommuner og regioner havde 33 pct. ingen fraværsdage i

2007, mens den tilsvarende andel for de kvindelige bachelorer udgjorde 26 pct., jf. figur 3.2.

3.2 Bachelorer

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for bachelorer i kommuner og regioner. Endvidere

ses der på sammensætningen af timelønnen. Sidst i afsnittet behandles ansættelsesvilkår,

der ikke er omfattet af Lønstatistikken.

3.2.1 Løn og lønspredning for bachelorer

I gennemsnit er fortjenesten for en bachelor i den kommunale og regionale sektor 250 kr. pr.

præsteret time, jf. figur 3.3.

Figur 3.3: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale og regionale bachelorer, gennemsnit,

2007

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

2

1

1

0

0

125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325 345 365

Kommuner og regioner Gns. Kommuner og regioner

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 3.4: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunale og regionale bachelorer, gennemsnit,

2007

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

bachelorer i gennemsnit 210 kr. i timen, jf. figur 3.4.

26 3. BACHELORER

kr.

8

7

6

5

4

3

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325 345 365

kr.

Kommuner og regioner Gns. Kommuner og regioner

35

30

25

20

15

10

5

0

8

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines