Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

re for kvindelige omsorgs- og pædagogmedhjælpere, end for de mandlige, mens lønspredningen

for mandlige omsorgs- og pædagogmedhjælpere er større ved den standardberegnede

timefortjeneste, end for de kvindelige.

I gennemsnit er fortjenesten for en mandlig og kvindelig omsorgs- og pædagogmedhjælper i

den kommunale sektor henholdsvis 184 kr. og 182 kr. pr. præsteret time, jf. figur 29.5. Anskues

den standardberegnede timefortjeneste, er timelønnen for mandlige og kvindelige omsorgs-

og pædagogmedhjælpere i den kommunale sektor henholdsvis 154 kr. og 151 kr., jf.

figur 29.6.

Figur 29.5: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale omsorgs- og pædagogmedhjælpere

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180

kr.

205 230 255

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

14

12

10

8

6

4

2

Figur 29.6: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunale omsorgs- og pædagogmedhjælpere

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

I regionerne er den gennemsnitlige fortjeneste for mandlige og kvindelige omsorgs- og pædagogmedhjælpere

henholdsvis 189 kr. og 182 kr. pr. præsteret time, jf. figur 29.7. Målt ved

den standardberegnede timefortjeneste er timelønnen for en mandlig og en kvindelig omsorgs-

og pædagogmedhjælpere i den regionale sektor henholdsvis 156 kr. og 148 kr., jf. figur

29.8.

Figur 29.7: Fortjeneste pr. præsteret time for

regionale omsorgs- og pædagogmedhjælpere,

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180

kr.

205 230 255

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

14

12

10

8

6

4

2

pct. pct.

Figur 29.8: Standardberegnet timefortjeneste for

regionale omsorgs- og pædagogmedhjælpere

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

29.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af omsorgs- og pædagogmedhjælpernes fortjeneste består af basisfortjeneste,

ferie og pension. Således udgør basisfortjenesten pr. præsteret time knap 119 kr. i kommu-

14

12

10

8

6

4

2

0

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180

kr.

205 230 255

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

pct. pct.

0

105 130 155 180 205 230 255

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

29. OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPERE 383

14

12

10

8

6

4

2

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines