Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 15.4: Timefortjeneste for statslige fængselsfunktionærer fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.266 655 1.921

Gennemsnit 237 242 238

Variationskoefficient 0,14 0,25 0,18

Nedre kvartil, P25 213 214 222

Median 222 221 232

Øvre kvartil, P75 232 231 242

Median/P10 1,09 1,08 1,04

P90/Median 1,12 1,16 1,13

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.266 655 1.921

Gennemsnit 195 191 194

Variationskoefficient 0,08 0,06 0,08

Nedre kvartil, P25 180 179 186

Median 187 185 193

Øvre kvartil, P75 195 190 200

Median/P10 1,08 1,06 1,07

P90/Median 1,07 1,07 1,07

Anm.: Tal for basismedarbejdere ekskl. fængselsfunktionærer på prøve. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af fængselsfunktionærerne i staten

en fortjeneste mellem 186 kr. og 200 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at lønspredningen målt som fortjeneste

pr. præsteret time er størst i den øverste del af lønfordelingen. Dette kommer til udtryk

ved, at P90/Median er større end Median/P10, hvilket viser, at der er kortere fra medianen

til de laveste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne.

Målt som standardberegnet timefortjeneste er lønspredningen den samme i den øverste

og nederste del af lønfordelingen.

B15.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige fængselsfunktionærer.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige fængselsfunktionærers lønspredning

mindre end kvindelige fængselsfunktionærers, jf. variationskoefficienten i tabel 15.4. I forhold

til den standardberegnede timefortjeneste er lønspredningen for mænd og kvinder tættere

på samme niveau.

I gennemsnit er fortjenesten for en mandlig og kvindelig fængselsfunktionær 237 kr. og 242

kr. pr. præsteret time, jf. figur 15.7. Anskues den standardberegnede timefortjeneste, er timelønnen

for mandlige og kvindelige fængselsfunktionærer henholdsvis 195 kr. og 191 kr., jf.

figur 15.8.

166 15. FÆNGSELSFUNKTIONÆRER

More magazines by this user
Similar magazines