Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik og Finansministeriets

forhandlingsdatabase til beskrivelsen af den lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der hverken i FLD’s lønstatistik eller Finansministeriets forhandlingsdatabase

indgår en opgørelse af timer. Det er derfor ikke muligt at danne Lønkommissionens

to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede timefortjeneste og fortjenesten pr.

præsteret time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

tandplejere, jf. tabel 43.7.

Tabel 43.7: De lokale tillægs løns andel af samlet løn ekskl. overarbejde, tandplejere, pct., 2007

Kommuner

Basismedarbejdere 17,2

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Tabel 43.7 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for tandplejere

i kommunerne udgør 17,2 pct.

For tandplejere i kommuner udgør den lokale løn mere end de lokale tillæg i FLD’s lønstatistik.

Det skyldes, at en lokal aftalt lønforbedring i form af indplacering på højere trin i FLD

lønstatistikken opgøres som en centralt aftalt løndel. For tandplejere i kommunerne er der

derfor foretaget en yderpunktsberegning, hvor forskellen mellem den overenskomstbestemte

minimumsløn og den faktiske løn i lønstatistikken er opgjort, jf. tabel 43.8.

Tabel 43.8: Den lokale løns andel beregnet som forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn

og den faktiske løn i lønstatistikken, tandplejere, pct., 2007

Kommuner

Basismedarbejdere 18,2

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Den faktiske lokallønsandel for tandplejere i kommunerne udgør således mellem 17,2 pct. og

18,2 pct. for gruppen samlet.

43.4 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af tandplejere i kommunerne fremgår af tabel 43.9.

582 43. TANDPLEJERE

I alt

I alt

More magazines by this user
Similar magazines