Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af arkitekterne i staten en timeløn

på mellem 258 kr. og 289 kr., mens de 50 pct. i kommunerne har mellem 230 kr. og 270

kr. i timen.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at arkitekterne i kommunerne har

en større lønspredning end i staten, jf. tabel 2.4.

2.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige arkitekter. Det skal i den

forbindelse bemærkes, at antallet af arkitekter i staten er begrænset. Det betyder, at lønnen

ikke opgøres særskilt for mandlige og kvindelige arkitekter i staten.

I gennemsnit er fortjenesten for en kvindelig og mandlig arkitekt i den kommunale sektor

henholdsvis 297 kr. og 308 kr. pr. præsteret time, jf. figur 2.5. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for kvindelige og mandlige arkitekter i den kommunale sektor

henholdsvis 244 kr. og 260 kr., jf. figur 2.6.

Figur 2.5: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale arkitekter, fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

165 190 215 240 265 290 315 340 365 390

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Figur 2.6: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunale arkitekter fordelt på køn, gennemsnit,

2007

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

165 190 215 240 265 290 315 340 365 390

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige arkitekters lønspredning mindre end de

kvindelige arkitekters, jf. variationskoefficienten i tabel 2.4. I forhold til den standardberegnede

timefortjeneste er lønspredningen for mænd og kvinder nærmest ens.

2.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af arkitekternes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten pr. præsteret time 205-217 kr. i staten og kommuner, svarende til

omkring 66-68 pct. af fortjenesten pr. præsteret time, jf. tabel 2.5. Ferie pr. præsteret time udgør

i begge sektorer omkring 35-37 kr., hvilket svarer til ca. 11-12 pct. for begge sektorer.

Pensionen i staten og kommunerne udgør henholdsvis 54 kr. og 47 kr. af fortjenesten pr.

præsteret time.

14 2. ARKITEKTER

pct. pct.

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

More magazines by this user
Similar magazines