Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 9.3: Ergoterapeuter fordelt på årlige fraværsdage,

sektor og basismedarbejdere og ledere,

2007

pct. pct.

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Basis, kom. Leder, kom. Basis, reg. Leder, reg.

Anm.: X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

35

30

25

20

15

10

5

0

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 9.4: Ergoterapeuter (basis) fordelt på årlige

fraværsdage, sektor og køn, 2007

pct. pct.

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Mænd, kom. Kvinder, kom. Mænd, reg. Kvinder, reg.

Blandt mandlige ergoterapeuter ansat i kommunerne havde 13 pct. ikke nogen fraværsdage i

2007, mens 15 pct. af de kvindelige ikke havde nogen fraværsdage i 2007. I regionerne havde

henholdsvis 33 pct. og 15 pct. af de mandlige og kvindelige ansatte ikke nogen fraværsdage,

jf. figur 9.4.

9.2 Ergoterapeuter, basismedarbejdere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for ergoterapeuter i kommuner og regioner, som

ikke er ledere. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen.

9.2.1 Løn og lønspredning for ergoterapeuter

I gennemsnit er fortjenesten for en ergoterapeut i den kommunale sektor 228 kr. pr. præsteret

time, jf. figur 9.5. En ergoterapeut i den regionale sektor har i gennemsnit en fortjeneste på

226 kr. pr. præsteret time.

Figur 9.5: Fortjeneste pr. præsteret time for ergoterapeuter

fordelt på sektor, gennemsnit, 2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

105 125 145 165 185 205

kr.

225 245 265 285

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

14

12

10

8

6

4

2

0

Figur 9.6: Standardberegnet timefortjeneste for

ergoterapeuter fordelt på sektor, gennemsnit,

2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

ergoterapeuter i kommunerne i gennemsnit 186 kr. i timen, mens gennemsnittet for regionalt

ansatte ergoterapeuter udgør 177 kr. i timen, jf. figur 9.6.

14

12

10

8

6

4

2

0

105 125 145 165 185 205

kr.

225 245 265 285

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

35

30

25

20

15

10

9. ERGOTERAPEUTER 89

5

0

14

12

10

8

6

4

2

0

More magazines by this user
Similar magazines