Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik og Finansministeriets

forhandlingsdatabase til beskrivelsen af den lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der hverken i FLD’s lønstatistik eller Finansministeriets forhandlingsdatabase

indgår en opgørelse af timer. Det er derfor ikke muligt at danne Lønkommissionens

to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede timefortjeneste og fortjenesten pr.

præsteret time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

kontorpersonale fordelt på køn, leder og basis, jf. tabel 21.27.

Tabel 21.27: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, kontorpersonale, pct., 2007

286 21. KONTORPERSONALE

Mænd Kvinder I alt

Stat

Basismedarbejdere

Kommuner

8,1 8,1 8,1

Ikke-uddannet basis 14,6 15,5 15,4

Basismedarbejdere ekskl. specialister 8,7 8,6 8,6

Specialister 9,4 7,0 7,5

Basismedarbejdere inkl. specialister 9,3 7,6 7,9

Ledere

Regioner

13,9 11,3 12,5

Ikke-uddannet basis 7,2 11,3 10,8

Basismedarbejdere ekskl. specialister 7,4 8,6 8,5

Specialister 8,8 6,8 7,0

Basismedarbejdere inkl. specialister 8,5 7,5 7,6

Ledere 12,5 9,9 11,3

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, Finansministeriets forhandlingsdatabase, 4. kvartal 2007 og egne

beregninger. Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Tabel 21.27 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for basismedarbejdere

(ekskl. specialister) i kommunerne er 8,6 pct., mens den i regionerne udgør 8,5

pct. I staten udgør den lokale løns andel af den samlede løn for gruppen 8,1 pct.

I både kommuner og regioner udgør den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde

mere for ledere end basismedarbejdere. I kommunerne udgør den lokale løns andel

12,5 pct. for ledere, mens andelen i regionerne er 11,3 pct.

Det fremgår desuden af tabel 21.27, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde

for nogle undergrupper er højere for mænd end for kvinder, mens det modsatte er

tilfældet for andre. Forskellen i den lokale løns andel er størst for ledere, hvor andelen for

mænd i kommunerne udgør 13,9 pct., mens den for kvinderne udgør 11,2 pct. I regionerne

er de tilsvarende tal henholdsvis 12,5 pct. og 9,9 pct.

For kontorpersonalet - bortset fra de ikke-uddannede - udgør den lokale løn mere end de

lokale tillæg i FLD’s lønstatistik. Det skyldes, at en lokal aftalt lønforbedring i form af højere

More magazines by this user
Similar magazines