Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 25.9: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Basisfortjeneste 226,68

Fravær 4,32

Ferie 37,89

Personalegoder 0,00

Uregelmæssige betalinger 9,34

Pension 77,69

Genetillæg 1,12

Overtidsbetaling 0,15

I alt 357

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Basisfortjeneste 197,41

Fravær

Ferie 32,91

Personalegoder 0,00

Uregelmæssige betalinger 8,02

Pension 66,52

Genetillæg 0,96

Overtidsbetaling

I alt 306

Anm.: Tal for ledere i kommunerne. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af ledernes standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og

pension. Da fravær og overtidsbetaling ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør godt 197 kr. i kommunerne, svarende

til 55 pct. af den standardberegnede timefortjeneste. Feriebetaligner udgør ca. 33 kr. af den

standardberegnede timefortjeneste (9 pct.), mens pension knap udgør ca. 67 kr.

25.3.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår af tabel 25.9, udgør genetillægget en meget beskeden del af den samlede

løn, hvorfor tallene inkl. genetillæg og ekskl. genetillæg næsten er identiske, jf. tabel 25.10.

Konklusionerne er således de samme som i forbindelse med tabel 25.8.

332 25. LÆRERE (FOLKESKOLEN)

More magazines by this user
Similar magazines