Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

mens den for kvinderne er 8,0 pct. Tilsvarende er andelen i regionerne 9,0 pct. for mænd og

9,9 pct. for kvinder. For de ledende mandlige socialrådgivere og -formidlere i kommunerne

er lokalløns andelen 11,4 pct. og 12,1 pct., mens den i regionerne er henholdsvis 11,2 pct. og

12,9 pct. Samlet set ligger andelen for socialrådgivere og -formidlere på 9,0 pct. for mænd og

8,2 pct. for kvinder i kommunerne samt 9,3 pct. for mænd og 10,1 pct. for kvinder i regionerne.

For socialrådgivere og -formidlere udgør den lokale løn mere end de lokale tillæg i FLD’s

lønstatistik. Det skyldes, at en lokal aftalt lønforbedring i form af højere grundlønsindplacering

i FLD lønstatistikken opgøres som en centralt aftalt løndel. For socialrådgivere og -

formidlere er derfor foretaget en yderpunktsberegning, hvor forskellen mellem den overenskomstbestemte

minimumsløn og den faktiske løn i lønstatistikken er opgjort, jf. tabel 37.13.

Tabel 37.13: Den lokale løns andel beregnet som forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn

og den faktiske løn i lønstatistikken, socialrådgivere og -formidlere, pct., 2007

Mænd Kvinder I alt

Kommuner

Basismedarbejdere 14,7 12,7 13,0

Ledere 11,6 12,3 12,2

Samlet

Regioner

14,5 12,7 12,9

Basismedarbejdere 15,6 16,2 16,2

Ledere 19,2 19,3 19,3

Samlet 16,1 16,5 16,4

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Den faktiske lokallønsandel for basismedarbejdere i kommunerne udgør således mellem 8,2

pct. og 13,0 pct., mens andelen for basismedarbejdere regionerne udgør mellem 9,8 pct. og

16,2 pct. For de ledende socialrådgivere og -formidlere udgør den faktiske lokallønsandel

mellem 11,9 pct. og 12,2 pct. i kommunerne og mellem 12,6 pct. og 19,3 pct. i regionerne.

37.5 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af socialrådgivere og -formidlere i kommuner og regioner fremgår

af tabel 37.14.

500 37. SOCIALRÅDGIVERE OG -FORMIDLERE

More magazines by this user
Similar magazines