Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

10. Ernæringsassistenter

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

10.1 Beskrivelse af gruppen ernæringsassistenter

Kortlægningen af ernæringsassistenter omfatter ansættelser i kommuner og regioner. Ernæringsassistenter

er blandt andet beskæftiget på sygehuse og plejehjem mv.

På grund af få ansættelsesforhold for mandlige ernæringsassistenter i regionerne vises der

ikke kønsopdelte lønstatistikker på det regionale område.

Datagrundlaget omfatter i alt 6.274 ansættelsesforhold, svarende til 4.058 årsværk. 81 pct. af

antallet af årsværk er ansat i kommunerne, mens 19 pct. er ansat i regionerne, jf. tabel 10.1.

Analyseenheden i tabel 10.1 er årsværk og ansættelsesforhold, mens den i tabel 10.2 og 10.3

er årsværk. I det efterfølgende er analyseenheden ansættelsesforhold.

Tabel 10.1: Ernæringsassistenter fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Kommuner 5.291 84 3.297 81

Regioner 983 16 761 19

I alt 6.274 100 4.058 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede ernæringsassistenter i kommuner og regioner er 97,8 pct. henholdsvis

96,6 pct. kvinder, jf. tabel 10.2.

Tabel 10.2: Ernæringsassistenter fordelt på sektor og køn, pct. af antal årsværk 2007

Pct. af samlet antal årsværk Kommuner Regioner

Mænd 2,2 3,4

Kvinder 97,8 96,6

I alt 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 40-49-årige er den største aldersgruppe blandt ernæringsassistenterne og udgør 38,6 pct.

henholdsvis 34,9 pct. i kommuner og regioner, jf. tabel 10.3.

10. ERNÆRINGSASSISTENTER 101

More magazines by this user
Similar magazines