Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 36.3: Socialpædagoger fordelt på årlige

fraværsdage, sektor og basismedarbejdere og

ledere, 2007

pct. pct.

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4

dage

5 6 7 8 9

Basis, kom. Leder, kom. Basis, reg. Leder, reg.

35

30

25

20

15

10

5

0

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 36.4: Socialpædagoger (basismedarbejdere)

fordelt på årlige fraværsdage, sektor og køn,

2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 36.3 afkortet ved 27

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur 36.4 er

afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Mænd, kom. Kvinder, kom. Mænd, reg. Kvinder, reg.

Blandt mandlige socialpædagoger ansat i kommunerne havde 19 pct. ikke nogen fraværsdage

i 2007, mens 18 pct. af de kvindelige ikke havde fraværsdage i 2007. I regionerne havde henholdsvis

22 pct. og 26 pct. af de mandlige og kvindelige ansatte ikke nogen fraværsdage, jf.

figur 36.4.

36.2 Socialpædagoger, basismedarbejdere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for socialpædagoger i kommuner og regioner,

som ikke er ledere. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen.

36.2.1 Løn og lønspredning for socialpædagoger

I gennemsnit er fortjenesten for en socialpædagog i den kommunale sektor 222 kr. pr. præsteret

time, jf. figur 36.5. På samme niveau er timelønnen for socialpædagoger i den regionale

sektor, som i gennemsnit har en fortjeneste på 230 kr. pr. præsteret time.

Figur 36.5: Fortjeneste pr. præsteret time for

socialpædagoger fordelt på sektor, gennemsnit,

2007

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325

kr.

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

12

10

8

6

4

2

Figur 36.6: Standardberegnet timefortjeneste for

socialpædagoger fordelt på sektor, gennemsnit,

2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at lette læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325

kr.

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

35

30

25

20

15

10

36. SOCIALPÆDAGOGER 473

5

0

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines