Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 30.11: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for statslige politibetjente fordelt på

køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

30

25

20

15

10

5

0

0

155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355

402 30. POLITIBETJENTE

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Figur 30.12: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for statslige politibetjente fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere ekskl. politibetjente på prøve. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

B30.3.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at politibetjentenes spisepause er præsteret

arbejdstid. Med indregning af værdien af arbejdsgiverbetalt frokostpause lægges det til grund,

at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for politibetjente

(ekskl. betjente på prøve) opgøres til 314 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 30.13.

Tabel 30.13: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 293

Værdi af spisepause 21

Inkl. betalt spisepause 314

Anm.: Tal for statslige basismedarbejdere ekskl. politibetjente på prøve. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

B30.4 Politibetjente, ledere (befordrede)

30

25

20

15

10

5

pct. pct.

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for politibetjente, som er ledere. Endvidere ses

der på sammensætningen af timelønsbegreber.

B30.4.1 Løn og lønspredning for politibetjente

Politibetjente, som er ledere, tjener i gennemsnit 341 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 30.14. Udtrykkes

den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener ledere

285 kr. i timen.

30

25

20

15

10

5

0

0

155 175 195 215 235 255 275 295 315 335 355

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

30

25

20

15

10

5

More magazines by this user
Similar magazines