Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

udgør for de kommunalt ansatte omkring 42 kr. af fortjenesten pr. præsteret time, mens den

for de regionalt ansatte udgør omkring 55 kr.

Tabel 42.9: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præ-

Kommuner Regioner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 205,91 197,46 197,83 209,31 206,02 206,25

Fravær 5,02 5,18 5,17 6,50 7,61 7,53

Ferie 34,57 33,20 33,26 35,40 35,01 35,04

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger

6,55 6,18 6,20 6,62 6,21 6,24

Pension 46,52 41,41 41,63 57,19 54,95 55,10

Genetillæg 0,75 0,23 0,25 1,70 0,47 0,56

Overtidsbetaling 0,40 0,18 0,19 1,91 1,20 1,25

I alt 300 284 285 319 311 312

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 178,73 171,53 172,15 182,18 179,08 179,89

Fravær

Ferie 30,15 28,92 28,85 31,08 30,58 30,42

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger

5,57 5,26 5,26 5,62 5,25 5,29

Pension 39,57 35,20 35,45 48,67 46,32 46,72

Genetillæg

Overtidsbetaling

0,64 0,19 0,21 1,44 0,39 0,48

I alt 255 241 242 269 262 262

Anm.: Tal for ledere. Opgjort inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af ledernes standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og

pension. Da fravær og overtidsbetaling ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør 172 kr. i kommunerne og knap 180 kr.

i regionerne, svarende til henholdsvis 71 og 69 pct. af den standardberegnede timefortjeneste

i begge sektorer. Ferie udgør knap 29 kr. af den standardberegnede timefortjeneste i kommunerne

og godt 30 kr. regionerne, mens pension udgør godt 35 kr. i kommunerne og knap

47 kr. i regionerne.

42.3.3 Løn og lønspredning fordelt på køn

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige sygeplejerskers lønspredning marginalt

større end de kvindelige sygeplejerskers, jf. variationskoefficienten i tabel 42.10. I forhold til

den standardberegnede timefortjeneste er lønspredningen for mænd marginalt større end for

kvinder i kommunerne, mens det omvendte billede er gældende i regionerne.

570 42. SYGEPLEJERSKER

More magazines by this user
Similar magazines