Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 34.15: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for rengørings- og husassistenter

fordelt på sektor, gennemsnit, 2007

pct. pct.

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255

kr.

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

Anm.: Ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 34.16: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for rengørings- og husassistenter

fordelt på sektor, gennemsnit, 2007

pct. pct.

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255

kr.

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener rengørings- og husassistenter i staten i gennemsnit 140 kr. i timen, mens

gennemsnittet for rengørings- og husassistenter i kommunerne er 135 kr. og i regionerne udgør

136 kr. i timen, jf. figur 34.16.

I staten har 50 pct. af rengørings- og husassistenterne en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem

155 kr. og 181 kr. pr. præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 34.6. For

kommunernes vedkommende har 50 pct. af rengørings- og husassistenterne en fortjeneste

ekskl. genetillæg på mellem 152 kr. og 171 kr. pr. præsteret time. I regionerne har 50 pct. af

rengørings- og husassistenterne en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 154 kr. og 178 kr.

pr. præsteret time

34. RENGØRINGS- OG HUSASSISTENTER 457