Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 26.6: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for magistre fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Stat Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

852 889 1.741 1.454 2.233 3.687 380 496 876

Gennemsnit

Variationskoeffi-

313 299 306 287 280 283 311 296 303

cient 0,21 0,24 0,22 0,20 0,29 0,25 0,18 0,30 0,25

Nedre kvartil, P25 273 262 267 252 237 243 273 255 263

Median 309 293 301 285 271 278 304 283 292

Øvre kvartil, P75 343 326 336 316 304 309 343 321 334

Median/P10 1,30 1,32 1,32 1,31 1,28 1,30 1,21 1,34 1,29

P90/Median 1,26 1,26 1,27 1,23 1,25 1,23 1,27 1,28 1,28

Standardberegnettimefortje-

Stat Kommuner Regioner

neste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

852 889 1.741 1.454 2.233 3.687 380 496 876

Gennemsnit

Variationskoeffi-

261 246 253 243 228 234 261 237 248

cient 0,20 0,19 0,20 0,19 0,18 0,19 0,18 0,17 0,18

Nedre kvartil, P25 227 217 222 212 198 202 231 211 221

Median 260 243 251 242 227 233 255 237 245

Øvre kvartil, P75 286 269 278 267 253 259 291 263 275

Median/P10 1,30 1,30 1,31 1,31 1,29 1,30 1,24 1,31 1,28

P90/Median 1,24 1,24 1,25 1,21 1,23 1,22 1,25 1,21 1,24

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af magistre i staten en timeløn

ekskl. genetillæg på mellem 222 kr. og 278 kr. I kommunerne har 50 pct. en standardberegnet

timefortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 202 kr. og 259 kr. I regionerne har 50 pct. af magistrene

en fortjeneste på mellem 221 kr. og 275 kr.

I gennemsnit er fortjenesten ekskl. genetillæg for en kvindelig og mandlig magister i den

statslige sektor henholdsvis 299 kr. og 313 kr. pr. præsteret time, jf. figur 26.17. Ses der på den

standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, er timelønnen for kvindelige og mandlige

magistre i den kommunale sektor henholdsvis 246 og 261 kr., jf. figur 26.18.

26. MAGISTRE 351

More magazines by this user
Similar magazines