Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 37.6: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for socialrådgivere og -formidlere fordelt på sektor og

køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præ-

Kommuner Regioner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal

ansættelsesforhold

1.441 9.119 10.560 70 542 612

Gennemsnit 236 233 234 247 242 242

Variationskoefficient 0,15 0,21 0,20 0,18 0,20 0,20

Nedre kvartil, P25 215 211 211 216 221 221

Median 232 226 226 234 233 234

Øvre kvartil, P75 251 245 246 263 250 252

Median/P10 1,15 1,14 1,14 1,13 1,11 1,12

P90/Median 1,19 1,19 1,19 1,31 1,17 1,20

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal

ansættelsesforhold

1.441 9.119 10.560 70 542 612

Gennemsnit 196 190 190 202 198 199

Variationskoefficient 0,13 0,12 0,12 0,16 0,11 0,11

Nedre kvartil, P25 180 175 176 179 187 186

Median 192 188 188 193 195 195

Øvre kvartil, P75 209 201 202 215 205 205

Median/P10 1,14 1,13 1,13 1,14 1,10 1,09

P90/Median 1,18 1,16 1,16 1,30 1,14 1,15

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I gennemsnit er fortjenesten for en mandlig og kvindelig socialrådgiver i den kommunale

sektor henholdsvis 236 kr. og 233 kr. pr. præsteret time, jf. figur 37.13. Ses der på den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for mandlige og kvindelige socialrådgivere og -

formidlere i den kommunale sektor henholdsvis 196 og 190 kr., jf. figur 37.14.

494 37. SOCIALRÅDGIVERE OG -FORMIDLERE

More magazines by this user
Similar magazines