Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 15.17: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 229

Værdi af spisepause 17

Inkl. betalt spisepause 246

Anm.: Tal for statslige basismedarbejdere inkl. fængselsfunktionærer på prøve. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

B15.6 Fængselsfunktionærer ekskl. fængselsfunktionærer på prøve -

pensionsprocent 15

I det følgende kortlægges fængselsfunktionærer ekskl. fængselsfunktionærer på prøve på baggrund

af en tjenestemandspensionsprocent på 15.

B15.6.1 Løn og lønspredning for fængselsfunktionærer

I gennemsnit er fortjenesten for en fængselsfunktionær i den statslige sektor 216 kr. pr. præsteret

time, jf. tabel 15.18. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede

timefortjeneste, tjener fængselsfunktionærer i staten i gennemsnit 175 kr. i timen.

Tabel 15.18: Timefortjeneste for statslige fængselsfunktionærer fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.266 655 1.921

Gennemsnit 215 219 216

Variationskoefficient 0,14 0,25 0,19

Nedre kvartil, P25 193 193 201

Median 202 200 210

Øvre kvartil, P75 211 209 221

Median/P10 1,09 1,08 1,05

P90/Median 1,13 1,16 1,14

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.266 655 1.921

Gennemsnit 176 173 175

Variationskoefficient 0,09 0,07 0,08

Nedre kvartil, P25 163 161 168

Median 168 166 174

Øvre kvartil, P75 176 172 181

Median/P10 1,08 1,06 1,08

P90/Median 1,07 1,07 1,07

Anm.: Tal for basismedarbejdere ekskl. fængselsfunktionærer på prøve. Fortjeneste inkl. genetillæg. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

50 pct. af fængselsfunktionærerne har en fortjeneste på mellem 201 kr. og 221 kr. pr. præsteret

time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 15.18. Betragtes den standardberegnede

timefortjeneste har 50 pct. af fængselsfunktionærerne i staten en fortjeneste mellem 168 kr.

og 281 kr.

178 15. FÆNGSELSFUNKTIONÆRER

More magazines by this user
Similar magazines