Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

34. Rengørings- og husassistenter

34.1 Beskrivelse af gruppen rengørings- og husassistenter

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen af rengørings- og husassistenter omfatter ansættelser i staten, kommuner og

regioner. I staten er rengøringsassistenter bl.a. beskæftiget med rengøringsarbejde i departementer,

styrelser samt i undervisningssektoren på universiteter, gymnasier og lignende. I

kommunerne er rengørings- og husassistenter beskæftiget på alle kommunale arbejdspladser,

hvor man har kommunal rengøring, dvs. rådhuse, skoler, plejehjem og andre institutioner. I

regionerne er rengørings- og husassistenter primært ansat på sygehusene.

Datagrundlaget omfatter i alt 33.559 ansættelsesforhold, svarende til 18.068 årsværk. 11 pct.

af årsværkene er ansat i staten, mens 69 pct. er ansat i kommunerne og 20 pct. er ansat i regionerne,

jf. tabel 34.1. Analyseenheden i tabel 34.1 er årsværk og ansættelsesforhold, mens den

i tabel 34.2 og 34.3 er årsværk. I det efterfølgende er analyseenheden ansættelsesforhold.

Tabel 34.1: Rengørings- og husassistenter fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Staten 2.708 8 2.045 11

Kommuner 25.579 76 12.469 69

Regioner 5.272 16 3.554 20

I alt 33.559 100 18.068 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede rengørings- og husassistenter i stat, kommuner og regioner er henholdsvis

89 pct., 92 pct. og 90 pct. kvinder, jf. tabel 34.2.

Tabel 34.2: Rengørings- og husassistenter fordelt på sektorer og køn, pct. af antal årsværk, 2007

Stat Kommuner Regioner

Mænd 10,5 8,1 10,0

Kvinder 89,5 91,9 90,0

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 50-59-årige er den største aldersgruppe blandt rengørings- og husassistenterne og udgør

henholdsvis 41 pct., 39 pct. og 39 pct. i stat, kommuner og regioner, jf. tabel 34.3.

34. RENGØRINGS- OG HUSASSISTENTER 449

More magazines by this user
Similar magazines