MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

145 Jakobs Bog 5:55–66

til mig, og jeg endnu kan få

glæde af min vingårds frugt.

55 Og det skete, at de tog fra

det naturlige træ, som var blevet

vildt, og podede ind på de

naturlige træer, som også var

blevet vilde.

56 Og de tog også fra de naturlige

træer, som var blevet vilde,

og podede ind på deres modertræ.

57 Og vingårdens Herre sagde

til tjeneren: Ryk ikke de vilde

grene af træerne, undtagen de,

der er mest bitre; og på dem skal

I pode, sådan som jeg har sagt.

58 Og vi vil igen passe træerne

i vingården, og vi vil beskære

deres grene; og vi vil rykke de

grene af træerne, som er modne,

og som skal dø, og kaste dem i

ilden.

59 Og dette gør jeg, for at deres

rødder måske kan få styrke, da

de er gode; og fordi grenene er

blevet byttet om, så de gode kan

få overhånd over de dårlige.

60 Og fordi jeg har bevaret de

naturlige grene og deres rødder,

og fordi jeg igen har indpodet

de naturlige grene på deres

modertræ og har bevaret rødderne

på deres modertræ, så

træerne i min vingård måske

igen kan frembringe god a frugt;

og så jeg igen kan glæde mig

over min vingårds frugt, og så

jeg måske kan fryde mig overordentlig

meget ved, at jeg har

bevaret rødderne og grenene af

den første frugt –

61 kom derfor, og tilkald a tjenere,

så vi kan b arbejde flittigt

60a Es 27:6.

61a Jakob 6:2; L&P 24:19.

b L&P 39:11, 13, 17.

63a 1 Ne 13:42;

af alle vore kræfter i vingården,

så vi kan berede vejen, så jeg

igen kan frembringe den naturlige

frugt, hvilken naturlig

frugt er god og yderst dyrebar,

mere end al anden frugt.

62 Kom, lad os derfor arbejde

af alle vore kræfter denne sidste

gang, for se, enden nærmer sig,

og dette er den sidste gang, jeg

vil beskære min vingård.

63 Pod grenene ind; begynd

med de a sidste, så de må blive

de første, og så de første må

blive de sidste, og grav rundt om

træerne, både gamle og unge, de

første og de sidste og de sidste

og de første, så alle må blive

passet igen for sidste gang.

64 Grav derfor rundt om dem,

og beskær dem, og gød dem

igen for sidste gang, for enden

nærmer sig. Og hvis det sker, at

disse sidste podekviste vil vokse

og frembringe den naturlige

frugt, da skal I berede vejen for

dem, så de kan vokse.

65 Og når de begynder at

vokse, skal I fjerne de grene,

der frembringer bitter frugt i

forhold til kraften af de gode

og deres størrelse; og I skal ikke

a fjerne alle de dårlige på én

gang, for at deres rødder ikke

skal blive for stærke for podekvisten

og podekvisten på dem

dør, og jeg mister træerne i min

vingård.

66 For det bedrøver mig, at

jeg skulle miste træerne i min

vingård; derfor skal I fjerne de

dårlige i forhold til, hvordan de

gode vokser, så roden og kronen

Eter 13:10–12.

65a L&P 86:6–7.

Similar magazines