MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Eters Bog 1:1–33 558

lover at føre dem til et udsøgt land

og gøre dem til et stort folkeslag.

OG nu skrider jeg, aMoroni, til at give en beretning om

de fordums indbyggere, som

blev udryddet ved Herrens

bhånd på dette nordlige lands

overflade.

2 Og jeg tager min beretning

fra de afireogtyve plader, som

blev fundet af Limhis folk, og

som bliver kaldt Eters bog.

3 Og da jeg antager, at den

første del af denne optegnelse,

som taler om verdens skabelse,

og også om Adams, og som

giver en beretning fra den tid

helt frem til det store atårn, og

om alt det, der skete blandt

menneskenes børn indtil den

tid, findes hos jøderne –

4 jeg skriver derfor ikke det,

som skete fra aAdams dage

indtil den tid; men det findes

på pladerne; og den, der finder

dem, han skal få magt, så

han kan få den fuldstændige

beretning.

5 Men se, jeg giver ikke den

fuldstændige beretning, men

en del af beretningen giver

jeg, fra tårnet og ned til de blev

udryddet.

6 Og på denne måde giver

jeg beretningen. Han, som skrev

denne beretning, var aEter, og

han var en efterkommer af

Coriantor.

7 Coriantor var Morons søn.

[Eters Bog]

1 1a gs Moroni,

Mormons søn.

b Morm 5:23;

L&P 87:6–7.

2a Alma 37:21;

Eter 15:33.

3a Omni 1:22;

Mosi 28:17; Hel 6:28.

4a dvs omhandler

samme tidsperiode

som 1 Mos 1–10.

8 Og Moron var Etems søn.

9 Og Etem var Ahas søn.

10 Og Aha var Sets søn.

11 Og Set var Shiblons søn.

12 Og Shiblon var Coms søn.

13 Og Com var Coriantums

søn.

14 Og Coriantum var Amnigaddas

søn.

15 Og Amnigadda var Arons

søn.

16 Og Aron var efterkommer

af Het, der var Heartoms søn.

17 Og Heartom var Libs søn.

18 Og Lib var Kishs søn.

19 Og Kish var Coroms søn.

20 Og Corom var Levis søn.

21 Og Levi var Kims søn.

22 Og Kim var Moriantons søn.

23 Og Morianton var efterkommer

af Riplakish.

24 Og Riplakish var Shez’ søn.

25 Og Shez var Hets søn.

26 Og Het var Coms søn.

27 Og Com var Coriantums søn.

28 Og Coriantum var Emers

søn.

29 Og Emer var Omers søn.

30 Og Omer var Shules søn.

31 Og Shule var Kibs søn.

32 Og Kib var søn af Oriha,

som var søn af Jered,

33 hvilken a Jered kom med sin

bror og deres familier sammen

med nogle andre og deres

familier fra det store tårn på

den tid, da Herren b forvirrede

folkets sprog og i sin vrede

svor, at de skulle blive spredt

over hele jordens c overflade;

6a Eter 12:2; 15:34.

33a gs Jered.

b 1 Mos 11:6–9.

c Mosi 28:17.

Similar magazines