MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 7:1–12 482

skulle være frit, men skulle være

underkastet konger.

KAPITEL 7

Overdommeren bliver myrdet, regeringen

bliver tilintetgjort, og

folket deler sig i stammer – Jakob,

en antikrist, bliver konge for en

hemmelig sammensværgelse – Nefi

prædiker omvendelse og tro på

Kristus – Engle betjener ham dagligt,

og han oprejser sin bror fra

de døde – Mange omvender sig og

bliver døbt. Omkring 30–33 e.Kr.

Se nu, jeg vil vise jer, at de ikke

indsatte en konge over landet;

men i det samme år, ja, i det

tredivte år, slog de landets

overdommer ihjel, ja, myrdede

ham på dommersædet.

2 Og folket var delt, den ene

mod den anden; og de skilte

sig ud, den ene fra den anden,

i stammer, enhver under hensyntagen

til sin familie og sin

slægt og venner; og således

tilintetgjorde de landets styre.

3 Og hver stamme udpegede

en høvding, eller en leder, over

sig; og således blev de til stammer

og ledere af stammer.

4 Se nu, der var ingen blandt

dem, som ikke havde megen

familie og mange slægtninge og

venner; derfor blev deres stammer

overordentlig store.

5 Se, alt dette skete, og der var

endnu ingen krige blandt dem;

og al denne ugudelighed var

kommet over folket, fordi de

aovergav sig til Satans magt.

7 5a Rom 6:13–16;

Alma 10:25.

6a 2 Ne 9:9.

8a Ordsp 26:11;

6 Og styrets bestemmelser

blev tilsidesat på grund af den

a hemmelige sammensværgelse

af venner og slægtninge til dem,

der havde myrdet profeterne.

7 Og de forårsagede en stor

strid i landet, således at den

mest retfærdige del af befolkningen

næsten alle var blevet

ugudelige, ja, der var kun få retfærdige

mennesker blandt dem.

8 Og således var der ikke gået

seks år, før størstedelen af folket

havde vendt sig bort fra deres

retfærdighed, som hunden til

sit a bræk eller som soen til sin

vælten sig i sølet.

9 Se, denne hemmelige sammensværgelse,

der havde bragt

så stor ugudelighed over folket,

samlede sig og stillede en mand,

som de kaldte Jakob, i spidsen

for sig;

10 og de kaldte ham deres

konge; derfor blev han konge

over denne ugudelige bande; og

han var en af de mest fremtrædende,

som havde afgivet sin

stemme imod de profeter, som

havde vidnet om Jesus.

11 Og det skete, at de ikke var

så stærke i antal som folkets

stammer, som havde forenet sig,

bortset fra at deres ledere hver

for sig udstedte deres egne love

for hver deres stamme; alligevel

var de fjender; til trods for, at

de ikke var et retfærdigt folk,

var de dog forenede i hadet til

dem, som havde indgået en pagt

om at tilintetgøre styret.

12 Derfor, da Jakob så, at deres

fjender var mere talrige end de,

2 Pet 2:22.

Similar magazines