MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 2:4–17 470

4 Og således gik det seksoghalvfemsindstyvende

år; og også

det syvoghalvfemsindstyvende

år; og også det otteoghalvfemsindstyvende

år; og også det

nioghalvfemsindstyvende år.

5 Og der var også gået et hundrede

år siden a Mosijas dage,

han, som var konge over det

nefitiske folk.

6 Og der var gået seks hundrede

og ni år, siden Lehi forlod

Jerusalem.

7 Og der var gået ni år fra det

tidspunkt, da det tegn, som

blev omtalt af profeterne, på at

Kristus skulle komme til verden,

blev givet.

8 Se, nefitterne begyndte at

regne deres tid fra denne tid,

da tegnet blev givet, eller fra

Kristi komme; derfor var der

gået ni år.

9 Og Nefi, som var far til den

Nefi, der havde ansvaret for

optegnelserne, vendte a ikke tilbage

til Zarahemlas land og

kunne ikke findes nogetsteds i

hele landet.

10 Og det skete, at folket stadig

forblev i ugudelighed til trods

for den megen forkyndelse og

profeti, som blev udbredt blandt

dem; og således gik også det

tiende år; og det ellevte år gik

også i syndighed.

11 Og det skete i det trettende

år, at der opstod krige og

stridigheder over hele landet,

for gadiantonrøverne var blevet

så talrige og slog så mange af

folket ihjel og lagde så mange

byer øde og spredte så megen

5a Mosi 29:46–47.

9a 3Ne1:2–3.

12a gs Frihed.

15a Alma 17:15; 23:18.

død og nedslagtning overalt i

hele landet, at det blev nødvendigt,

at hele folket, både nefitterne

og lamanitterne, greb til

våben mod dem.

12 Derfor forenede alle de

lamanitter, som var blevet omvendt

til Herren, sig med deres

brødre, nefitterne, og blev af

hensyn til sikkerheden for deres

liv, og for deres kvinders og

deres børns, tvunget til at gribe

til våben mod disse gadiantonrøvere,

ja, og også for at hævde

deres rettigheder og privilegierne

med hensyn til deres kirke og

deres tilbedelse og deres a frihed.

13 Og det skete, at før det trettende

år var gået, blev nefitterne

truet med fuldstændig udryddelse

som følge af denne krig,

som var blevet meget hård.

14 Og det skete, at de lamanitter,

som havde forenet sig med

nefitterne, blev regnet blandt

nefitterne;

15 og deres a forbandelse blev

taget fra dem, og deres hud blev

b hvid som nefitternes;

16 og deres unge mænd og

deres døtre blev overordentlig

skønne, og de blev regnet blandt

nefitterne og blev kaldt nefitter.

Og således endte det trettende år.

17 Og det skete i begyndelsen

af det fjortende år, at krigen

mellem røverne og Nefis folk

fortsatte og blev overordentlig

hård; alligevel opnåede Nefis

folk nogen fordel over røverne,

således at de drev dem tilbage

ud af deres lande op i bjergene

og til deres hemmelige steder.

b 2 Ne 5:21; 30:6;

Jakob 3:8.

Similar magazines