MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Eters Bog 10:5–14 578

en overordentlig høj alder;

og han fik Riplakish. Og han

døde. Og Riplakish regerede i

hans sted.

5 Og det skete, at Riplakish

ikke gjorde det, der var ret i

Herrens øjne, for han havde

mange hustruer og a medhustruer

og lagde det, som var tungt

at bære, på menneskers skuldre;

ja, han beskattede dem med tunge

skatter, og med disse skatter

byggede han mange rummelige

bygninger.

6 Og han opførte sig en overordentlig

smuk trone, og han

byggede mange fængsler, og

den, der ikke ville lade sig

beskatte, kastede han i fængsel,

og den, som ikke var i stand til

at betale skatterne, kastede han

i fængsel; og han foranledigede,

at de skulle arbejde bestandigt

for deres underhold, og den,

som nægtede at arbejde, lod han

sende i døden.

7 Således fik han alt sit fine

arbejde gjort, ja, endog sit fine

guld lod han lutre i fængslet,

og al slags kunstarbejde lod

han udføre i fængslet. Og det

skete, at han besværede folket

med sine utugtigheder og vederstyggeligheder.

8 Og da han havde regeret i et

tidsrum af toogfyrre år, rejste

folket sig i oprør imod ham, og

der opstod igen krig i landet,

således at Riplakish blev dræbt,

og hans efterkommere blev

drevet ud af landet.

9 Og det skete efter et tidsrum

af mange år, at Morianton (som

5a Jakob 3:5; Mosi 11:2.

var efterkommer af Riplakish),

samlede en hær sammen af fordrevne

og drog ud og udkæmpede

et slag mod folket; og han

fik magt over mange byer; og

krigen blev overordentlig voldsom

og varede i et tidsrum af

mange år; og han fik magt over

hele landet og indsatte sig selv

som konge over hele landet.

10 Og efter at han havde indsat

sig selv som konge, lettede

han folkets byrde, hvorved han

vandt yndest i folkets øjne,

og de salvede ham til at være

deres konge.

11 Og han handlede retfærdigt

mod folket, men ikke mod sig

selv på grund af sine mange

utugtigheder, derfor blev han

forstødt fra Herrens nærhed.

12 Og det skete, at Morianton

byggede mange byer, og folket

blev overordentlig rigt i hans

regeringstid, både på bygninger

og på guld og sølv og ved at

dyrke korn og på flokke og

hjorde og sådanne ting, som

var blevet givet dem tilbage.

13 Og Morianton levede, indtil

han nåede en overordentlig høj

alder, og så fik han Kim; og

Kim regerede i sin fars sted; og

han regerede i otte år, og hans

far døde. Og det skete, at Kim

ikke regerede i retfærdighed,

derfor blev han ikke begunstiget

af Herren.

14 Og hans bror rejste sig i

oprør imod ham, hvorved han

førte ham i fangenskab; og han

forblev i fangenskab alle sine

dage; og han fik sønner og døtre

Similar magazines