MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

413 Almas Bog 61:3–14

øverste anfører for hæren. Se,

jeg siger dig, Moroni, at jeg ikke

glæder mig over jeres store

a trængsler, ja, det bedrøver

min sjæl.

3 Men se, der er dem, der

glæder sig over dine trængsler,

ja, i en sådan grad, at de har

rejst sig i oprør mod mig og også

mod dem af mit folk, der er

a frimænd, ja, og de, der har

rejst sig, er overordentlig talrige.

4 Og det er dem, der har

forsøgt at tage dommersædet

fra mig, som har været årsag til

denne store ugudelighed; for

de har brugt megen smiger,

og de har forledt mange folks

hjerte, hvilket vil blive årsag til

svær trængsel blandt os; de har

holdt vore forsyninger tilbage

og har skræmt vore frimænd,

så de ikke er kommet til dig.

5 Og se, de har drevet mig

ud fra sig, og jeg er flygtet til

Gideons land med så mange

mænd, som det var mig muligt

at samle.

6 Og se, jeg har sendt en

proklamation ud i denne del af

landet; og se, de flokkes daglig

til os for at gribe til våben til

forsvar for deres land og deres

a frihed og for at hævne vore

forurettelser.

7 Og de er kommet til os, således

at de, der har rejst sig i oprør

mod os, bydes trods, ja, således

at de frygter os og ikke tør drage

ud mod os for at kæmpe.

8 De har sat sig i besiddelse af

Zarahemlas land, eller byen

Zarahemla; de har udpeget en

2a Alma 60:3–9.

3a Alma 51:6–7.

6a gs Frihed; Frihed.

9a Joh 8:31–36;

konge over sig, og han har

skrevet et brev til lamanitternes

konge, hvori han har indgået et

forbund med ham, i hvilket

forbund han har indvilliget i at

holde byen Zarahemla, hvilket

han tror vil sætte lamanitterne

i stand til at erobre resten af

landet, og han skal indsættes

som konge over dette folk, når

de bliver besejret af lamanitterne.

9 Og se, i dit brev har du kritiseret

mig, men det betyder

ikke noget, jeg er ikke vred,

men fryder mig ved dit hjertes

storhed. Jeg, Pahoran, stræber

ikke efter magt, men kun efter

at beholde mit dommersæde, så

jeg kan bevare mit folks rettigheder

og frihed. Min sjæl står

fast i den frihed, hvormed Gud

har gjort os a fri.

10 Og se nu, vi vil modsætte

os ugudelighed, endog til blodsudgydelse.

Vi ville ikke udgyde

lamanitternes blod, hvis de

forblev i deres eget land.

11 Vi ville ikke udgyde vore

brødres blod, hvis ikke de rejste

sig i oprør og greb til sværdet

mod os.

12 Vi ville underkaste os trældomsåget,

hvis det blev krævet

af Guds retfærdighed, eller hvis

han skulle befale os at gøre det.

13 Men se, han befaler os ikke,

at vi skal underkaste os vore

fjender, men at vi skal a sætte vor

lid til ham, og han vil udfri os.

14 Derfor, min elskede broder

Moroni, lad os modsætte os det

onde, og et hvilket som helst

onde, vi ikke kan modsætte os

L&P 88:86.

13a gs Tro; Tillid.

Similar magazines