MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mosijas Bog 8:17–9:2 182

Guds magt, hvilket intet menneske

kan; dog kan et menneske

have fået stor magt af Gud.

17 Men en seer kan kende til

det, der er forgangent, og

også til det, der skal komme,

og ved dem skal alt åbenbares,

eller snarere skal det, der er

hemmeligt, blive givet til kende,

og det, der er skjult, skal

komme frem i lyset, og det,

der ikke er kendt, skal blive

gjort kendt ved dem, og ved

dem skal også dét blive gjort

kendt, som ellers ikke kunne

blive kendt.

18 Således har Gud sørget for

et middel, så mennesket ved

tro kan gøre mægtige mirakler;

derfor bliver han til stor gavn

for sine medmennesker.

19 Og se, da Ammon var

færdig med at tale disse ord,

frydede kongen sig overordentligt

og gav tak til Gud, idet han

sagde: Uden tvivl indeholder

disse plader en a stor hemmelighed,

og disse oversættere er

uden tvivl blevet beredt med det

formål at udfolde alle sådanne

hemmeligheder for menneskenes

børn.

20 O, hvor forunderlige er

ikke Herrens gerninger, og hvor

længe bærer han ikke over med

sit folk; ja, og hvor blind og uigennemtrængelig

er ikke menneskenes

børns forstand; for de

vil ikke søge visdom, ej heller

ønsker de, at hun skal regere

over dem!

21 Ja, de er som en vild

flok, der flygter fra hyrden og

19a Eter 3:21–28; 4:4–5. 9 1a 2 Ne 5:5–8; Omni 1:12.

spreder sig og bliver jaget og

bliver ædt af skovens rovdyr.

Zeniffs optegnelse – En beretning

om hans folk fra det

tidspunkt, de forlod Zarahemlas

land, indtil det tidspunkt, da de

blev udfriet af lamanitternes

hænder.

Omfatter kapitlerne 9 til og med 22.

KAPITEL 9

Zeniff leder en gruppe fra Zarahemla

for tage Lehi-Nefis land i

besiddelse – Lamanitternes konge

tillader dem at arve landet – Der

bliver krig mellem lamanitterne og

Zeniffs folk. Omkring 200–187 f.Kr.

Jeg, Zeniff, som er blevet oplært

i hele nefitternes sprog og har

haft kendskab til aNefis land,

eller til vore fædres første arveland,

og som har været sendt ud

som spion blandt lamanitterne,

for at jeg måske kunne udspionere

deres styrker, så vor

hær kunne falde over dem og

udrydde dem – men da jeg så

det, der var godt hos dem,

nærede jeg ønske om, at de ikke

skulle udryddes –

2 jeg stredes derfor med mine

brødre i ødemarken, for jeg

ønskede, at vor hersker skulle

slutte en traktat med dem; men

han, der var en streng og blodtørstig

mand, befalede at jeg

skulle slås ihjel; men jeg blev

reddet ved udgydelse af meget

blod, for far kæmpede mod far

Similar magazines