MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

337 Almas Bog 35:4–15

4 Og de sendte bud til folket

i hele landet og samlede dem

sammen og rådførte sig med

dem angående de ord, der var

blevet talt.

5 Se, deres herskere og deres

præster og deres lærere lod ikke

folket vide noget angående

deres hensigter, derfor fandt

de i hemmelighed ud af indstillingen

blandt hele folket.

6 Og det skete, at efter at de

havde fundet ud af indstillingen

blandt hele folket, blev de, der

var for de ord, der var blevet talt

af Alma og hans brødre, stødt

ud af landet; og de var mange,

og de kom også over i Jershons

land.

7 Og det skete, at Alma og

hans brødre forkyndte for dem.

8 Se, det zoramitiske folk blev

vrede på Ammons folk, som

var i Jershon, og zoramitternes

øverste hersker, der var en

meget ugudelig mand, sendte

bud over til Ammons folk, for

han ønskede af dem, at de skulle

støde alle dem ud af deres land,

som kom over fra dem til deres

land.

9 Og han udslyngede mange

trusler mod dem. Og se, Ammons

folk frygtede ikke deres

ord, derfor stødte de dem ikke

ud, men de tog imod alle de fattige

zoramitter, som kom over

til dem; og de a plejede dem og

klædte dem og gav dem jorder

som arvelod; og de tog sig af

dem i forhold til deres trang.

10 Se, dette ophidsede zoramitterne

til vrede mod Ammons

9a Mosi 4:26.

gs Velfærd.

13a Alma 43:3.

14a Alma 35:6.

folk, og de begyndte at blande

sig med lamanitterne og også at

ophidse dem til vrede mod dem.

11 Og således begyndte zoramitterne

og lamanitterne at

træffe forberedelser til krig mod

Ammons folk og også mod

nefitterne.

12 Og således endte det syttende

år af den periode, hvor dommerne

regerede over Nefis folk.

13 Og Ammons folk drog ud

af Jershons land og kom over

i Meleks land og gav plads i

Jershons land til nefitternes

hære, så de kunne stride mod

lamanitternes hære og zoramitternes

hære, og således begyndte

en krig mellem lamanitterne

og nefitterne i det attende år af

dommernes regeringstid; og der

skal gives en a beretning om

deres krige siden hen.

14 Og Alma og Ammon og

deres brødre og også Almas to

sønner vendte tilbage til Zarahemlas

land efter at have været

redskaber i Guds hænder til at

bringe a mange af zoramitterne

til omvendelse; og så mange,

som blev bragt til omvendelse,

blev drevet ud af deres land;

men de har fået jorder som

arvelod i Jershons land, og de

har grebet til våben for at forsvare

sig selv og deres hustruer

og børn og deres jorder.

15 Se, Alma, som var bedrøvet

over sit folks ugudelighed, ja,

over de krige og de blodsudgydelser

og de stridigheder, der

var blandt dem, og som havde

været ude for at kundgøre ordet

Similar magazines