MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Eters Bog 2:19–3:2 562

19 Og se, o Herre, i dem findes

der intet lys; hvor skal vi styre

hen? Og vi omkommer også, for

i dem kan vi ikke ånde anden

luft end den, som findes i dem;

derfor vil vi omkomme.

20 Og Herren sagde til Jereds

bror: Se, du skal lave et hul i

dækket og ligeså i bunden, og

når du trænger til luft, skal du

åbne for hullet og få luft. Og om

så sker, at der kommer vand

ind til dig, se, da skal du lukke

for hullet, så I ikke omkommer

i det indstrømmende vand.

21 Og det skete, at Jereds bror

gjorde, sådan som Herren havde

befalet.

22 Og han anråbte igen Herren

og sagde: O Herre, se, jeg har

gjort, sådan som du har befalet

mig, og jeg har bygget fartøjerne

til mit folk, men se, der findes

intet lys i dem. Se, o Herre, vil

du tillade, at vi skal krydse dette

store vand i mørke?

23 Og Herren sagde til Jereds

bror: Hvad vil I, at jeg skal gøre,

for at I kan have lys i jeres

fartøjer? For se, I kan ikke have

ruder, for de vil blive slået i

stykker; ej heller skal I tage ild

med jer, for I skal ikke drage af

sted ved lyset af ild.

24 For se, I skal være som en

hval midt i havet, for bølger så

høje som bjerge skal slå imod

jer. Alligevel vil jeg bringe jer op

igen af havets dyb, for a vindene

er udgået af min mund, og også

b regnen og oversvømmelserne

har jeg sendt ud.

25 Og se, jeg bereder jer på

24a Eter 6:5.

b Sl 148:8.

3 2a gs Fald, Adams

og Evas.

dette, for I kan ikke krydse dette

store dyb, medmindre jeg bereder

jer mod havets bølger og

de vinde, som er udgået, og

de oversvømmelser, som skal

komme. Derfor, hvad vil I have,

at jeg skal berede for jer, så

I kan have lys, når I er opslugt

i havets dyb?

KAPITEL 3

Jereds bror ser Herrens finger, da

han rører seksten sten – Kristus

viser sit åndelige legeme for Jereds

bror – De, der har en fuldkommen

kundskab, kan ikke holdes uden for

sløret – Der sørges for oversættere,

så den jereditiske optegnelse kan

komme frem i lyset.

Og det skete, at Jereds bror (se,

antallet af fartøjer, der var blevet

bygget, var otte), gik op på det

bjerg, som de kaldte Shelem på

grund af dets overordentlige

store højde, og smeltede seksten

små sten ud af en klippe; og

de var hvide og klare ligesom

gennemsigtigt glas; og han bar

dem i sine hænder op til toppen

af bjerget og anråbte igen

Herren og sagde:

2 O Herre, du har sagt, at vi vil

blive omgivet af vandet. Se nu,

o Herre, og bliv ikke vred på

din tjener på grund af hans

svaghed over for dig, for vi

ved, at du er hellig og bor i

himlene, og at vi er uværdige

for dig; som følge af a faldet er

vor b natur blevet bestandig ond;

alligevel har du, o Herre, givet

b Mosi 3:19.

Similar magazines