MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

561 Eters Bog 2:12–18

a ikke-jøder, for at I kan kende

Guds forordninger – så I kan

omvende jer og ikke fortsætte i

jeres syndighed, indtil fylden

kommer, så I ikke nedkalder

Guds vredes fylde over jer,

som landets indbyggere hidtil

har gjort.

12 Se, dette er et udsøgt land,

og ethvert folkeslag, der besidder

det, skal være a fri for

trældom og for fangenskab og

for alle andre folkeslag under

himlen, hvis de blot vil b tjene

landets Gud, som er Jesus

Kristus, der er blevet tilkendegivet

ved det, som vi har skrevet.

13 Og nu går jeg videre med

min optegnelse; for se, det skete,

at Herren førte Jered og hans

brødre helt frem til det store

hav, som skiller landene. Og da

de kom til havet, slog de deres

telte op, og de gav stedet navnet

Moriankumer; og de boede i

telte, og boede i telte ved kysten

i et tidsrum af fire år.

14 Og det skete ved slutningen

af de fire år, at Herren igen kom

til Jereds bror og stod i en sky og

talte med ham. Og i et tidsrum

af tre timer talte Herren med

Jereds bror og a revsede ham,

fordi han ikke huskede at

b påkalde Herrens navn.

15 Og Jereds bror angrede det

onde, som han havde gjort, og

påkaldte Herrens navn for sine

brødre, som var med ham. Og

Herren sagde til ham: Jeg vil

tilgive dig og dine brødre jeres

11a 2 Ne 28:32.

12a gs Frihed.

b Es 60:12.

14a gs Revselse.

b gs Bøn.

15a Eter 15:19.

b 2 Ne 26:11;

Morm 5:16.

synder; men du skal ikke synde

mere, for I skal huske, at min

a Ånd ikke stedse vil b kæmpe

med mennesket; hvis I derfor

synder, indtil I er fuldstændig

modne, vil I blive forstødt fra

Herrens nærhed. Og dette er

mine tanker om det land, som

jeg vil give jer som jeres arvelod,

for det skal være et land, c mere

udsøgt end alle andre lande.

16 Og Herren sagde: Tag fat

på arbejdet, og byg fartøjer på

samme måde, som I hidtil har

bygget. Og det skete, at Jereds

bror tog fat på arbejdet, og

også hans brødre, og byggede

i overensstemmelse med Herrens

a anvisninger fartøjer på

samme måde, som de havde

bygget. Og de var små, og de

var lette på vandet, ja, som en

fugls lethed på vandet.

17 Og de var bygget på en

sådan måde, at de var overordentligt

a tætte, så de kunne

holde vand ligesom et fad, og

bunden på dem var tæt som et

fad, og siderne på dem var tætte

som et fad, og enderne på dem

var spidset til, og dækket var

tæt som et fad, og længden på

dem var som længden af et træ,

og lugen i dem var, når den var

lukket, tæt som et fad.

18 Og det skete, at Jereds bror

anråbte Herren og sagde: O

Herre, jeg har udført det arbejde,

som du har befalet mig, og

jeg har lavet fartøjerne sådan,

som du har vist mig.

c Eter 9:20.

16a 1 Ne 17:50–51.

17a Eter 6:7.

Similar magazines