MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

571 Eters Bog 7:15–27

havde mange sønner og døtre.

Og blandt Corihors sønner var

der en, hvis navn var Noa.

15 Og det skete, at Noa

satte sig op mod Shule, kongen,

og også mod sin far Corihor,

og drog Cohor, sin bror, med

sig og også alle sine brødre og

mange af folket.

16 Og han udkæmpede et slag

mod Shule, kongen, hvorved

han vandt deres første arveland,

og han blev konge over den

del af landet.

17 Og det skete, at han udkæmpede

endnu et slag mod

Shule, kongen, og han tog Shule,

kongen, og førte ham som fange

til Moron.

18 Og det skete, at da han

skulle til at sende ham i døden,

krøb Shules sønner ind i Noas

hus om natten og slog ham ihjel

og brød døren ind til fængslet

ned og hentede deres far ud og

satte ham på hans trone i hans

eget rige.

19 Derfor opbyggede Noas

søn sin fars rige i hans sted;

alligevel fik de ikke mere magt

over Shule, kongen, og det folk,

der var under Shules, kongens,

regering, havde overordentlig

stor fremgang og voksede sig

stort.

20 Og landet blev delt; og

der var to riger, Shules rige og

Cohors, Noas søns rige.

21 Og Cohor, Noas søn, foranledigede,

at hans folk udkæmpede

et slag mod Shule, i

hvilket Shule slog dem og slog

Cohor ihjel.

23a gs Afgudsdyrkelse. 27a Eter 6:4, 12.

22 Og se, Cohor havde en søn,

som hed Nimrod, og Nimrod

overdrog Cohors rige til Shule,

og han vandt yndest i Shules

øjne; derfor viste Shule ham

store begunstigelser, og han

gjorde efter sine ønsker i Shules

rige.

23 Og i Shules regeringstid

kom der også profeter, som var

sendt af Herren, blandt folket,

og de profeterede, at folkets

ugudelighed og a afgudsdyrkelse

var ved at bringe en forbandelse

over landet, og at de

ville blive udryddet, hvis de

ikke omvendte sig.

24 Og det skete, at folket

hånede profeterne og spottede

dem. Og det skete, at kong Shule

fældede dom over alle dem,

der hånede profeterne.

25 Og han udstedte en lov for

hele landet, som gav profeterne

magt, så de kunne drage, hvorhen

de ville; og på grund af

det blev folket bragt til omvendelse.

26 Og fordi folket omvendte

sig fra deres syndighed og afgudsdyrkelse,

skånede Herren

dem, og de begyndte igen at

have fremgang i landet. Og det

skete, at Shule fik sønner og

døtre i sin alderdom.

27 Og der var ikke flere krige i

Shules dage, og han erindrede

de store ting, Herren havde

gjort for hans fædre ved at føre

dem a over det store dyb til det

forjættede land, derfor fældede

han dom i retfærdighed alle

sine dage.

Similar magazines