MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 43:36–46 360

frem og omringede lamanitterne

bagfra mod øst.

36 Og det skete, at lamanitterne,

da de så nefitterne falde over

dem bagfra, vendte omkring

og begyndte at stride mod

Lehis hær.

37 Og dødens værk begyndte

på begge sider, men det var

mest frygteligt på lamanitternes

side, fordi deres a nøgenhed blev

udsat for nefitternes svære slag

med deres sværd og deres

sabler, hvilket medførte døden

ved næsten hvert eneste slag,

38 mens der på den anden

side kun nu og da faldt en

mand blandt nefitterne for deres

sværd og på grund af blodtab,

for de var beskyttet på de vigtigste

dele af kroppen, eller de

vigtigste dele af kroppen var

beskyttet mod lamanitternes

slag med deres a brynjer og deres

armskjolde og deres hjelme; og

således fortsatte nefitterne dødens

værk blandt lamanitterne.

39 Og det skete, at lamanitterne

blev rædselsslagne på grund

af den store udryddelse blandt

dem, endog så meget at de

begyndte at flygte hen imod

floden Sidon.

40 Og de blev forfulgt af Lehi

og hans mænd; og de blev af

Lehi drevet ud i Sidons vande,

og de krydsede Sidons vande.

Og Lehi holdt sine hære tilbage

på bredden af floden Sidon, for

at de ikke skulle krydse den.

41 Og det skete, at Moroni og

hans hær mødte lamanitterne

37a Alma 3:5.

38a Alma 44:8–9.

44a Alma 43:6.

45a Alma 44:5.

i dalen på den anden side af

floden Sidon og begyndte at

falde over dem og slå dem ihjel.

42 Og lamanitterne flygtede

igen for dem hen imod Mantis

land, og de blev igen mødt af

Moronis hære.

43 Se, i dette tilfælde kæmpede

lamanitterne overordentlig

hårdt; ja, aldrig havde man set

lamanitterne kæmpe med sådan

overordentlig stor styrke og

stort mod, nej, end ikke fra

begyndelsen.

44 Og de blev ansporet af

a zoramitterne og amalekitterne,

som var deres øverste anførere

og ledere, og af Zerahemna,

som var deres øverste anfører

eller deres øverste leder og

hærfører; ja, de kæmpede som

drager, og mange af nefitterne

blev slået ihjel ved deres hænder,

ja, for de huggede mange

af deres hjelme midt over, og

de gennemborede mange af

deres brynjer, og de huggede

mange af deres arme af; og således

huggede lamanitterne løs

i deres rasende vrede.

45 Alligevel var nefitterne

ansporet af en bedre sag, for de

kæmpede ikke for et a kongevælde,

ej heller magt, men de kæmpede

for deres hjem og deres

b friheder, deres hustruer og deres

børn og deres alt, ja, for deres

gudsdyrkelse og deres kirke.

46 Og de gjorde det, som de

følte var den a pligt, som de

skyldte deres Gud; for Herren

havde sagt til dem og også til

b gs Frihed.

46a gs Pligt.

Similar magazines